ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/11/1953

הנוסח החדש של פקודת הפרשנות; הצעת י. בר-יהודה לערוך דיון בעקבות ביקורה של הוועדה בבתי-הסוהר; הצעת נ. חת בשם ועדת המשנה לחוק הגנת הדייר לחלק את החוק לשני חוקים; חוק ביטול החקירה במקרי שריפה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים