ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 18/11/1953

חוק בתי דין שרעיים (אישור מינויים); חוק החברות (החברות דנות): חוק הגרות הרים (הוראות רבות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים