ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 11/11/1953

הצעה לסדר היום של חבר הכנסת הררי; הנוסח החדש של פקודת הפרשנות; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 2); חוק קרן קימת לישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים