ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/07/1953

חוק הגנת הדיירים; חוק המועמדים להתיישבות חקלאית; פנייתו של חבר הוועדה רובין לקבוע את מ. ארם כיו"ר ועדת המשנה לחוקי- היסוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים