ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/07/1953

המשך הדיון בחוק השופטים, התשי"ג 1953

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים