ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/05/1953

חוק בתי הדין הרבניים (אישור מינויים) (תיקון), התשי"ג-1953; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 2), התשי"ג - 1953; חוק אגרות הרשם הכללי (הוראות שונות), התשי"ג - 1953; חוק סדרי השלטון והמשפט - הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים