ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/03/1953

חוק המועמדים להתיישבות חקלאית; חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס' 4); חוק לתיקון פקודת החברות; חוק לתיקון פקודת פשיטת רגל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים