ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/03/1953

חוק רואי חשבון; פניית העיתונאים לאשר להם להיות נוכחים בשעת הדיון בוועדה על חוקי היסוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים