ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/02/1953

הצעת חוק מבקרי חשבונות, התשי"ג - 1952; חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים