ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/02/1953

חוק לתיקון פקודת הפירושים; חוק להגנת תארים לאומיים; חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים