ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 29/12/1952

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (חוקת השימוש, התש"ח), התשי"ג-1952; חוק לקיום תקפן של הטבות ההגנה (הוראת שעה), התשי"ג 1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים