ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/12/1952

בקשת הסתדרות עורכי-הדין להופיע בפני הוועדה; הצעת חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (חוק השיפוט, התש"ח), התשי"ב - 1952; הצעת חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (עבירות תנועה - דין חיילים), התשי"ג-1952; הצעת חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חרום (אזורי בטחון), התשי"ג - 1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים