ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/06/1952

חוק הבתים המשותפים; חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים