ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 18/06/1952

"דברי הכנסת" לשופטים; חוק לקיום תקפן של תקנות הגנה (הוראת שעה) (מס' 2); חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (אכסון במלון); חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 3); חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 3) (המשך); חוק מעמד ההסתדרות הציונית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים