ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/05/1952

ועדת המשנה לעניין החוקה; חוק לניהול מוסדות ציבוריים; חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (תיקון מס' 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים