ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/03/1952

חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים; סדר עבודת הוועדה; פקודת סדרי השלטון והמשפט (תיקון מס' 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים