ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/03/1952

הצעת חוק לתיקון פקודת החברות, התשי"ב-1951, חוק הגנת החייל (דירה) (תיקון), התשי"ב-1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים