ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 05/03/1952

חוק בית המשפט לימאות; חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים; חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים