ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/02/1952

דיון בחוק לתיקון דיני העונשין (תקיפת שוטרים), התשי"ב-1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים