ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/12/1951

הצעת חוק לתיקון פקודת החברות, התשי"ב-1951

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים