ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/11/1951

חוק המעבר (תיקון), התשי"ב; חוק כהונת נשיא המדינה; סדר ישיבות הוועדה; שינוי בהרכב ועדת המשנה לחוק לתיקון דיני עונשין (שוחד ושלמונים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים