ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 14/11/1951

חוק המעבר (תיקון); חוק הצהרת מות; חוק כהונת נשיא המדינה; חוק לתיקון דיני העונשין; סדר עבודת הוועדה; סמכויות ועדות -המשנה של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים