ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 21/06/1955

דין וחשבון בעניין האופרה; החוזר שנשלח מטעם האגף לחינוך ממלכתי דתי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים