ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 08/06/1955

סקירה על פעולות המדור להשתלמות; סקירה על פעולות המחלקה לתרבות תורנית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים