ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/05/1955

אינפורמציה ממשרד החינוך והתרבות על מצב הרזרבות; חוק המועצה העליונה למוסדות ההשכלה הגבוהה והמדע; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים