ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/03/1955

הצעת חוק לעידוד השכלה להתיישבות חלוצית צעירה, התשי"ב-1951

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים