ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/02/1955

הצעת תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת הכספים 1955/55; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים