ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 29/12/1954

סקירה על פעולות מחלקת התזונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים