ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/11/1954

תשובות מנהל משרד החינוך והתרבות לשאלות חברי הוועדה בעקבות הסקירה על מערכת החינוך היסודי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים