ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/09/1954

שאלות; שכר הלימוד באוניברסיטה העברית; תכנית משרד החינוך לשנת התשט"ו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים