ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 31/08/1954

המשך הדיון בשאלת שכר- הלימוד בבתי- הספר הגבוהים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים