ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 28/07/1954

חוק לימוד חובה (הוראת שעה) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים