ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/07/1954

חוק חינוך חובה (תיקון) הוראת שעה, התשי"ד - 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים