ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/07/1954

בעיית המדריכים בבתי-הסוהר היסודיים בתל-אביב; המצב בירושלים ובמחוז; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים