ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/06/1954

סקירת מפקח מחוז הנגב, מר א. סימון, על מצב מוסדות החינוך בטחון פיקוחו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים