ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/03/1954

המצב בגני - הילדים לקראת שנת הלימודים תשט"ו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים