ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/03/1954

המשך הדיון בתקציב החינוך היסודי, התיכון והגבוה; שמיעת סקירה על פעולות המחלקה להנחלת הלשון והשכלה לעם, במסגרת הדיון בתקציב משרד החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים