ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/03/1954

המשך הדיון בתקציב משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים