ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 03/03/1954

שמיעת אינפורמציה מפי נציגת האוניברסיטה והטכניון על מצבם הכספי של שני המוסדות האלה; תשובות סגן מנהל משרד החינוך והתרבות על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים