ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 03/03/1954

בעיית בנין בית - הספר בראשון - לציון; שמיעת סקירות על פעולות מחלקת התזונה והמחלקה ללשכות הנוער, במסגרת הדיונים על תקציב משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים