ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/03/1954

תחילת הדיון בתקציב משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים