ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/02/1954

סקירה על מערכת בתי-ספר מקצועיים וחקלאיים בשנת התשי"ד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים