ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/02/1954

השפעת שכר הלימוד על מערכת גני הילדים בשנת התשי"ד; תוספת סקירה של משרד החינוך על מערכת החינוך תשי"ד לאחר המפקד שנערך לפני חנוכה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים