ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/01/1954

דיון בקבלת משלחת של התאחדות הסטודנטים בישראל בקשר לעניין הטכניון; הדיון בבעיית הטכניון; סיבות הדיון במפעל התזונה הארצי; סיבות סקירתו של ד"ר אבידור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים