ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 08/12/1953

המשך רשימת הדיון בחקירתו של ד"ר אביגדור; הצעות לסדר היום; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים