ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/11/1953

המשך הדיון בסקירה על מערכת החינוך; מינוי נציג נוסף לוועדה המשותפת (של ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים) לחוק לעידוד הסרט העברי; סיום הדיון בתקנות לחוק חינוך חובה (הוראת שעה), התשי"ד-1953

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים