ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/11/1953

התקנות לחוק חינוך חובה (הוראת שעה), התשי"ד-1953; שמיעת נציגי ועד ההורים הארצי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים