ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/11/1953

המשך סקירתו של ד"ר אבידור על מערכת החינוך לקראת שנת הלימודים תשי"ד: בתי-הספר התיכוניים והגדנ"ע; התקנות לחוק חינוך חובה (הוראת שעה), התשי"ד - 1953; מינוי חברי הוועדה לחינוך ותרבות לוועדת הסרט העברי; סקירתה של הגברת בבלי על מפעל ההזנה בבתי-הספר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים