ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 11/11/1953

דיון בהצעת קיצוצים בסך של 500, 000 לירות בתקציב החינוך; המשך סקירתו של סגן מנהל משרד החינוך על מערכת החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים