ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/11/1953

אי דיוק בנוסח הסיכום השבועי משבוע שעבר בקשר לדיונים בוועדה; מכתבים שנתקבלו אצל יושבת-ראש הוועדה; סקירתו של ד"ר אבידור על מערכת החינוך לקראת שנת הלימודים תשי"ד; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים